باتیستا با سرمربیگری تیم ملی فوتبال بحرین موافقت کرد