مهمترین عامل خسارات زلزله در ایران/اولین ساختمان‌هایی که فرو می‌ریزند