پروازهاي شارجه - اصفهان - شارجه با ايرلاين العربيه برقرار شد