ابتکار: برای رفع کانون های گرد و غبار آبگیری حوضچه دوم تالاب هورالعظیم آغاز شد / ایجاد صندوق منطقه ای