کم‌سوادها بیشتر ازدواج می‌کنند، بیشتر طلاق می‌گیرند