آثار سازمان حفظ آثار ارتش در نمایشگاه کتاب تهران عرضه می‌شود