تاج : بیست بازیکن و سه مربی قرارداد بالای یک میلیارد تومان دارند