گران‌ترين و ارزان‌ترين آپارتمان فروخته شده در تهران