کشتی کمک‌های انسان دوستانه ایران به زودی عازم یمن می‌شود