درهای رسانه ملی برای گفتگو بسته است/ بی‌توجهی به آنونس فیلم‌ها