مایکروسافت زیرساخت فناوری اطلاعات شرکت نوکیا را فراهم می‌ کند