گوشمالی قلعه نویی به خاطر کری خوانی بازیکن استقلالی!