تونس با ترکیه و ایتالیا مانور دریایی برگزار می‌کند