نبرد مبهم خواب‌ها و خاطره ها/ ‌هاشمی و احمدی نژاد چه منظوری دارند ؟