کاهش میزان ساخت‌وساز در 6 ماهه سال گذشته/ مالکان سال گذشته قیمت‌های اجاره را افزایش دادند