لس آنجلس تایمز: ریاض و متحدانش خواهان انزوای ایران قدرتمند هستند