دلارهای کانادایی در قشم/کانادا، آلمان و چین آماده سرمایه گذاری