علیپور: اطلاعات مربوط به تخلفات لیگ یک را به فدراسیون می‌دهیم