همایش همدلی و همزبانی با محور بانکداری اسلامی در زاهدان آغاز شد