تقدیر از خلبان هواپیمای هلال احمر حاوی کمکهای مردمی به یمن