تیم سپک تاکرای ایران با درخشش ورزشکاران کرمانشاهی مدال برنز مسابقات جهانی را کسب کرد