نمی‌توان بزرگراه فضای مجازی را بست؛ تلاش برای برخورد با منتخلفان/ ضرورت استفاده از فیلترینگ هوشمند