گرفتن بارسلونا حالا «سخت» شد/ این نتیجه به ما لطمه زد