رونمایی از کتاب درس گفتارهای اقتصاد مقاومتی در نمایشگاه کتاب