قهرمانی بوگومویف، گدویف و گادیسوف در مسابقات کشتی آزاد روسیه/ شکست قهرمان جهان