خلیلیان: ورزشگاه نقش‌ جهان ۲۰ ساله به سپاهان واگذار شده است