ساعاتی در پشت‌صحنه «دندون طلا»/ تو ۲۰ سال همسفرم بودی کاکا!