پايان روز اول با کسب يك طلا برای ايران/ عابدین‌زاده در بیمارستان!