کمیسیون اجتماعی از خلبان هواپیمای حامل کمک‌های امدادی به یمن تقدیر می‌کند