سومین نمایشگاه ملزومات جهیزیه عروس در قزوین برگزار می شود