چرا آمریکا بلوف می‌زند؟/ مذاکرات هرگز به نتیجه نمی‌رسد