ثبت نام آزمون کاردانی به کارشناسی از 3 خرداد ماه/ برگزاری آزمون از 16 مرداد