انحلال بی‌سروصدای دومین جشنواره سراسری رسانه‌های برخط رضوی