بیش از 70 کشته و مجروح در درگیری 2 قبیله در پاکستان