هواداران تراکتورسازی از شب قبل مقابل ورزشگاه آزادی حضور پیدا کردند