خوشحالی کامرون، یک‌روزه تلخ شد/ 17نفر بازداشت شدند