استخدام حسابدار با روابط عمومی بالا به صورت تمام وقت