جزئیات ورود سه مدل ایرباس ‌به‌ ناوگان هوایی کشور/‌ فرود هواپیماها در چهار فرودگاه ایران