بهره‌مندی 775 روستای چهارمحال و بختیاری از سیستم آب شرب