تعدادی از اعضای پارلمان اروپا خواستار لغو توافق‌های شراکت با تل‌آویو شدند