مشکل 700 میلیونی فدراسیون بیلیارد برای میزبانی مسابقات اسنوکر آسیا