زندگی آیت الله مرعشی در شبکه افق به تصویر کشیده می شود