گواردیولا:مقابل بارسا نباید فقط به فکر گلزنی باشیم