کاهش نسبی دمای تهران/ احتمال بارش تگرک در شمال غرب کشور