آثار آيت‌الله صافي بر اساس ضرورت‌هاي ديني جامعه نوشته شده است