روزنامه آلماني: ايران براي تامين انرژي اروپا با روسيه رقابت نمي کند