چهارمحال و بختیاری ظرفیت های بالایی برای سرمایه گذاری دارد