احداث پایانه نفتی 50 هزار تنی در بندر بوشهر/ صادرات 40 هزار تن قیربه کشورهای همسایه