پرداخت پول چای صادراتی سریلانکا به ایران تسهیل می‌شود