مدیرعامل شرکت نایک درمورد آینده همکاری با اپل هیجان‌زده است